Behöver en bonde ett kassasystem?

Ett kassasystem är kanske inte det första en lantbrukare som vill modernisera sitt jordbruk och hitta nya inkomstkällor tänker på att införskaffa. Men det kan vara smart. Det blir allt vanligare att lantbrukare öppnar gårdsbutiker på sina gårdar, där de kan sälja en del av det som produceras på de egna ägorna. Ett bra och modernt kassasystem kan spara mycket huvudvärk och administration. 

Om du har flera gårdar, eller vill kunna öppna gårdsbutiker på flera ställen, kan det vara smart att välja ett skalbart system redan från början. Då blir det enkelt att utöka verksamheten när den första butiken har blivit lönsam. Retail Management Hero är ett sådant kassasystem. 

Gårdsbutik kassasystem

Fler och fler öppnar gårdsbutiker

Det blir allt vanligare att lantbrukare öppnar gårdsbutiker, för att kunna sälja produkter från den egna gården. Då gårdsbutiker upplevs som mer exklusiva av konsumenterna, och det inte behövs några mellanhänder, går det att sälja varorna med högre marginal.

Några som satsar på detta är Mörkö Lamm, som numera är beläget på Furholmen utanför Trosa. De föder upp lamm som blir korv som sedermera ska säljas i en gårdsbutik, men anordnar också kurser i bl.a. lamning och vallning med hund. Läs mer om gården här.

Även i Hylte i Halland öppnade nyligen en gårdsbutik, inriktad på ägg, honung och grönsaker. 

Gårdsbutik ligger i tiden

Det är inte bara lantbrukare som öppnar gårdsbutiker. Även stora livsmedelskedjor gör det. Coop lanserade tidigare i år en gårdsbutik på nätet, för boende i Stockholm och Mälardalen. 

– Vi öppnar nu upp Coop.se som en plattform där små lokala matproducenter kan sälja sina varor på ett enkelt sätt. Plattformen är framtagen tillsammans med Foodla. Producenter har nu möjlighet att nå ut till alla våra e-handelskunder, samtidigt som vi får branschens vassaste sortiment av genuint lokalt mathantverk.

Claes Hessel, produktchef Coop

När en stor kedja satsar på gårdförsäljning kommer med all sannolikhet även små producenter att göra det. Räkna därför med att efterfrågan på bra kassasystem kommer att öka, i takt med att gårdsbutikerna blir fler och fler.