Fönsterbyte på gården

Det är inte alltid som fönstren kan räddas. Ibland finns ingen annan råd än att byta ut dem. Då är det smart att byta till mer energieffektiva fönster, för att minska drag och uppvärmningskostnader. 

Det är alltid mycket att göra på en gård. Det innebär att vissa saker kan bli liggande ogjorda. Även om man vet att fönstren borde renoveras kan annat komma emellan, och till slut har så mycket kommit emellan att fönstren måste bytas. Då måste ett fönsterbyte göras. 

När man gör ett fönsterbyte ska man inte byta till likadana fönster som man hade innan. Det är helt enkelt inte särskilt smart ut klimatsynpunkt. Idag finns fönster med energiglas, ofta två glasskivor med en speciell gas emellan, som ger ett lägre u-värde och minskar energiförbrukningen. Därför är det smart ur både ekonomisk och ekologisk synvinkel att välja sådana fönster. Läs mer om fördelarna med att byta till nya, energieffektiva fönster här.

Fönsterbyte

Planera ditt fönsterbyte

Ett fönsterbyte är alltid en stor investering, som det är viktigt att tänka igenom. Även på en stor gård, med hög omsättning, där bytet av några få fönster kan kännas som en liten utgift, handlar det om mycket pengar. Ta in offerter och jämför olika fönster, med avseende på faktorer som 

  • solskydd 
  • Inbrottssäkerhet
  • personsäkerhet
  • energieffektivitet
  • bullerdämpning

Fundera också på om fönstret ska vara öppningsbart, eller fast. Karmen och bågen kan vara lika viktiga som själva glaset, så ta med dessa i din kalkyl.

I vissa fall kan det också gå att återanvända fönster. När ett hus rivs kan det gå att ta vara på fönstren, för att använda dem vid ditt fönsterbyte. En som satt detta i system – att bygga med material som annars skulle kasseras, är den danske arkitekten Anders Lendager. Läs en intervju med honom här

Tänk dock på att ett återanvänt fönster sällan är lika inbrottssäkert, eller skyddar lika bra mot solinstrålning, som ett modernt.