Renovering på gården

På en gård krävs det hela tiden renovering. Det beror inte bara på att byggnader och möbler slits av verksamheten på bondgården. Då hus och inredning kan dateras tillbaka till förra århundradet är det inte så konstigt att vi ofta måste syssla med renoveringsprojekt. God skötsel av gårdens byggnader är A och O för gårdens fortsatta överlevnad.

Renovering av tak

Vissa av byggnaderna som finns omkring huvudhuset har plåttak. Men det finns också en hel del tegeltak av den gamla sorten. När det ska renoveras tak finns det mycket att tänka på. 

Vi måste beakta saker som:

  • Vilket tak fanns på plats tidigare?
  • Finns det ett kulturvärde i taket?
  • Vilket tak kommer att ge bäst hållbarhet?

Många gånger har det varit klokt att investera lite mer i takrenovering för att få bättre hållbarhet under längre tid. Ett tak som läcker är ju vägen in för både vatten och smuts som sedan kan skada byggnaden.

Efter en riktigt snörik vinter var det mycket arbete med tegeltaken som hade blivit trasiga. Det fanns till och med viss fara för ras av både snö och tegel vilket vi var tvungna att åtgärda snabbt.

Renovering

Fönsterrenovering med god smak

Fönster blir också gamla och många av Emmeros fönster är originalfönster. Med god skötsel ser de fortfarande vackra ut. Det här beror på att vi regelbundet genomför fönsterrenovering på samtliga hus. Vi tar det hela bit för bit.

På en bondgård tänker vi ofta på fönstren som viktiga för estetiken. De ska se ut på ett visst sätt för att föra tankarna till svensk lantbrukshistoria. Men faktum är att renovering av fönster är viktigt av flera skäl. Idag kan vi ju använda oss av glas som ger bättre isolering. Det gör att vi kan hålla bättre värme i byggnaderna och dra ner på energiräkningen.

Nya fasader med färg och puts

Husfasader behöver också renoveras. Det sker inte varje år. Men faktum är att regelbunden kontroll av färg och fasadens skick är en investering. När vi kan upptäcka en skada i tid får det stor betydelse. Det gör att fasadrenoveringen blir mycket billigare.

Med jämna mellanrum ser vi till att lägga på mer färg. Det skyddar huset och gör att bondgården förblir en vacker miljö att vistas i. Ibland får gäster till gården vara med och hjälpa till. Det kan vara en alldeles unik upplevelse att få vara med och måla en lada.

Möbler och utrustning som behöver renoveras

Inomhusmöblerna håller sig länge. De utsätts inte för väder och vind såsom utomhusmöblerna gör. Det är viktigt att renovera och förebygga med renovering av utomhusmöbler. Vi tar ofta hand om dessa på vårkanten inför en ny utomhussäsong.

Trämöbler måste förberedas för det slitage de kommer att utsättas för. Dessutom ser vi till att skydda möbler med viktiga inredningsdetaljer som kuddar och dukar. Det är också något som påverkar stämningen på gården för alla som vistas på den.

Nya renoveringsprojekt på gång

Varje år planerar vi för nya renoveringsprojekt. Det kan röra sig om renovering av ett tak samtidigt som vi ska bygga om en trapp. Genom att hela tiden uppdatera och förbättra tar vi hand om gården. Det är ett arbete med kärlek också med tanke på kommande generationer.