Bygga om råvind i Stockholm

Vi behöver återvända till landsbygden!

Hur ska Stockholm kunna matcha den ökade befolkningen?
Fortfarande är det ju så att Stockholm växer mest och är den mest växande staden i hela landet. Det var länge sedan som man talade om urbaniseringen, men fortfarande idag äger en urbanisering rum. Landsbygden förlorar hela tiden befolkning som flyttar in till landets städer. Bristen på utbildning och jobb på landsbygden gör att ungdomarna vänder sin kos till någon av landets alla universitets- och högskolestäder. Kvar blir den manliga befolkningen.

Kvinnor väljer män med utbildning och hög lön

Männen, säger de, är förlorarna. De får sämre betyg (överlag, inte alla) i skolan och nöjer sig med sämre slags jobb. Det är kvinnorna som fyller (inte alla förstås) landets universitet och högskolor. Här överdriver vi ju, till viss del, ändå talar statistiken för att fler kvinnor utbildar sig efter gymnasiet, medan männen inte gör det. Ändå får de högre lön än sina kvinnliga medarbetare, med samma meriter och erfarenheter.

Tyvärr är männen på landsbygden inte lika attraktiva som sina motsvarigheter i städerna, som har högre utbildning, och högre löner. Vad ska man göra åt den saken? Kanske kan trenden vända med våra klimatomställningar? Vi behöver fler som kan ägna sig åt jordbruk, import av grönsaker och frukt kanske inte längre är särskilt miljövänligt? Och med varmare klimat, kanske vi kan odla nya grönsaker och frukt slag? Då kan vi behöva fler som brukar jorden och ägnar sig åt att producera mer inhemsk livsmedel?

Hur ska alla rymmas på landet?

Ett återvändande av människor skulle kunna rädda landsbygden, men var ska de bo? Behöver ni renovera huset inför bygge av fler bostäder? Man kan renovera om vinden så att ett hus kan bli till fler bostäder, om det är ett flerfamiljshus. Här kan ni läsa mer om ni behöver bygga om er vind till bostäder, eller bara vill inreda er vind och göra om dem till fina rum.